Jak napsat reklamaci

-> Přejít ke vzoru

Reklamace je obchodní dopis, kde píšeme o nalezených závadách či nedostatcích na obdrženém zboží, nebo na odvedených službách.

Obsah reklamace:

 • jde-li o první případ – zdvořilostní fráze
 • při opakování použijeme pouze stručné fráze, neodvoláváme se na dobré obchodní vztahy
 • popis zjištěné závady
 • odvolání se na doklady týkající se zásilky
 • návrh řešení (oprava, výměna, sleva, dodání dílu, odstoupení od kupní smlouvy)
 • vždy příloha: Zápis o vadách č./rok

Co napsat do reklamace:

Úvod:

 • Po celou dobu naší dlouholeté spolupráce jsme si vážili Vaší pečlivosti při balení zboží.
 • Opravdu neradi Vám oznamujeme, že při kontrole poslední zásilky materiálu jsme zjistili tyto závady:
 • Věříme, že jen nedopatřením jste nám zaslali zboží jiné jakostní třídy, než jsme sjednali kupní smlouvou.
 • Naše obchodní spojení bylo dosud bez problémů, a proto nás nemile překvapila velmi nízká kvalita poslední dodávky.
 • S Vašimi dodávkami nikdy nebyly potíže, takže si neumíme vysvětlit, proč jste poslední zásilku tak ledabyle zabalili.

Uprostřed:

 • Na výrobcích jste nevyznačili datum minimální trvanlivosti, a proto Vás žádáme o slevu … Kč za kus.
 • Při kvantitativní přejímce jsme zjistili, že několik dodaných přístrojů neodpovídá naší objednávce č. …
 • Vaše zásilka nám došla ve značně poškozeném stavu, a proto ji nemůžeme přijmout jako řádné plnění kupní smlouvy.
 • Jakost minulé dodávky Vašeho zboží nesouhlasí se zaslanými vzorky a rovněž neodpovídá platné technické normě.
 • Protože kvalita zaslaného zboží je nedostačující, uložili jsme je odděleně, abyste si je mohli kdykoli prohlédnout.

Na závěr:

 • Žádáme Vás o urychlené zaslání chybějícího zboží, abychom ho mohli prodat ještě v plné sezóně.
 • Věříme, že příště budete věnovat expedici svých dodávek větší péči, abychom byli s Vámi opět spokojeni.
 • Poškozené výrobky můžeme přijmout jen za podmínky, že snížíte jejich cenu o … Kč za jedno balení.
 • Věříme, že k porušení smlouvy došlo jen výjimečně a že v budoucnu podobné nedostatky nebudeme muset řešit.

 Mohlo by vás také zajímat:

Vzor reklamace

Doporučeně

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

DATUM:

219/2012-Ko

Kouřilová
236 588 611
236 588 610
marketing@dpl.cz

2012-02-28

PrintPro, s. r. o.
UBRUSLEN, s. r. o.
Ing. Jindřich Novotný
vedoucí reklamačního oddělení
Vltavská 168
397 00 PÍSEK

Reklamace dodávky ubrusů

Vážený pane vedoucí,nemile nás překvapilo, že jste v poslední dodávce velikonočních ubrusů zaměnili počty velkých a malých ubrusů. Podle katalogu jsme si 13. února 2009 dopisem zn. 357/2009-Ja objednali 45 ks ubrusů s velikonočním motivem, z toho bylo:

• 15 ks ubrusů zn. VELUBR 140120 o rozměrech 140 cm × 120 cm,
• 30 ks ubrusů zn. VELUBR 120120 o rozměrech 120 cm × 120 cm.Zásilka však obsahovala 30 ks ubrusů o rozměrech 140 cm × 120 cm a pouze 15 ks o rozměrech 120 cm × 120 cm.

Očekáváme, že nám obratem zašlete chybějících 15 ks ubrusů o rozměrech 120 cm × 120 cm. Po jejich obdržení Vám vrátíme zpět přebývajících 15 ks ubrusů o rozměrech 140 cm × 120 cm. O záměně počtu kusů jsme sepsali protokol o vadách, jehož kopii přikládáme.

Věříme, že příští zásilce budete věnovat větší pozornost a že k podobnému pochybení již nedojde.

S pozdravem

 

Kateřina Konečná
hospodářka

1 příloha