Jak napsat průvodní dopis

Doporučujeme – Jak napsat motivační dopis + vzory

Uchazeči o zaměstnání se s požadavkem na zaslání průvodního dopisu mohou setkat čím dál častěji. Průvodní dopis je tedy již standardní doplněk životopisu a napsali jsme o něm velmi obsáhlý článek zde – Jak napsat motivační dopis. Jedná se o první kontakt s personalistou, majitelem firmy, či manažerem lidských zdrojů ve firmě, kde se o zaměstnání ucházíme. Je tedy naprosto nezbytné dát si na formě i obsahu záležet. Zkopírovat vzor a doplnit vlastní údaje v tomto případě nejspíš nebude dostačující. Právě průvodní dopis má vybídnout k tomu, aby se pověřený pracovník chtěl dozvědět víc právě o vás, o autorovi tohoto konkrétního průvodního dopisu.

Dejte si proto záležet na obsahu. Buďte konkrétní, ale rozvleklé texty nikdo číst nechce. Dbejte na formu, i vizuální dojem je důležitý. A v první řadě by průvodní dopis neměl obsahovat pravopisné chyby!

Mezi průvodním a průvodním dopisem není rozdíl. Přesto je v tomto tématu na pracovním trhu poněkud zmatek a někteří lidé, včetně personalistů, si mohou myslet, že se jedná o dvě různé věci. V takovém případě většinou požadují, aby průvodní dopis byl jakýsi průvodce toho, kdo jste a co posíláte v příloze – průvodní dopis a životopis. Ve většině případu však je průvodním dopisem myšlen samotný průvodní dopis.

Vzor průvodního dopisu

Protože průvodní a motivační dopis se neliší, v článku věnovaném motivačnímu dopisu najdete i vzory pro průvodní dopis.

Průvodní dopis