Nezařazené

Výplata důchodu o víkendu: přehled výplatních termínů v roce 2024

Výplata důchodu o víkendu: přehled výplatních termínů v roce 2024

Máte pocit, že důchod vám pokaždé dorazí v jiný termín? Možná to tak je právě kvůli tomu, že výplata v konkrétní výplatní termín připadá právě na některý den z víkendu nebo státní svátek. S naším průvodcem ale budete vždy vědět, kdy můžete výplatu svého důchodu očekávat.

  • počítání výplatních lhůt
  • přehled výplatních termínů v roce 2024
  • způsob vyplácení důchodů

Počítání výplatních lhůt

Počítání výplaty může být matoucí, přesto se pokusíme vám ho vysvětlit krok za krokem. Důchody jsou vypláceny pravidelně každý měsíc. Pokud váš výplatní den důchodu připadá na sobotu, bude váš důchod vyplacen v pátek. Pokud váš výplatní den připadne na neděli, bude váš důchod vyplacen v pátek.

Přehled výplatních termínů v roce 2024

I tento rok svátky a víkendy zasáhnou do výplatních dnů důchodů. Pro snazší orientaci jsme připravili přehlednou tabulku. V prvním sloupci je předpokládaný datum výplaty, pokud by na tento den nepřipadl víkend nebo státní svátek. Bohužel na tyto dny svátky připadnou a ve druhém sloupci jsme vám uvedli datum, kdy vám bude důchod skutečně vyplacen.

Předpokládaný datum výplaty Skutečný datum výplaty
8. května 2024 7. května 2024
4. července 2024 3. července 2024
6. července 2024 4. července 2024
20. prosince 2024 19. prosince 2024
22. prosince 2024 20. prosince 2024
24. prosince 2024 23. prosince 2024

Způsob vyplácení důchodů

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí důchody na bankovní účet klienta nebo prostřednictvím České pošty. Způsob výplaty si klient volí při podání žádosti o výplatu důchodu. V případě potřeby změny způsobu lze požádat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o změnu.

Důchody jsou vypláceny vždy měsíčně dopředu, a to v sudých dnech od 2. do 24. dne v měsíci. Osoby, které jsou celoročně ubytovány například v domově důchodců mají stanoven výplatní den na 15. den v měsíci.

Share this post

About the author