Jak napsat obchodní dopis

Přejít ke vzoru

Pro psaní obchodních dopisů se používají předtisky kvůli snadnějšímu vyplňování. Předtisk obchodního dopisu ke stažení zde.

Odvolací údaje

V celém pásmu odvolacích údajů se nesmíme pohybovat pomocí enteru, ale pouze šipkami na klávesnici nebo myší, protože v předtisku by se rozhodilo formátování. Adresu příjemce píšeme napravo od odvolacích údajů. Návod pro psaní adres najdete zde.

 • VÁŠ DOPIS ZN.: – vypisuje se pouze v případě, že odpovídáme na jiný dopis (př. 343/14)
 • ZE DNE: – datum, kdy nám přišel dopis, na který odpovídáme (př. 2014-04-05)
 • NAŠE ZN.: – vypisujeme vždy, píšeme číslo dopisu/rok-zkratka pisatele (př. 67/2014-Ku)
 • VYŘIZUJE: – příjmení člověka, který dopis píše
 • TELEFON: – dělíme na trojčíslí
 • FAX: – dělíme na trojčíslí
 • E-MAIL: – nesmí být hypertextový odkaz
 • DATUM: – datum, kdy dopis píšeme, píše se formátem rok-měsíc-den (př. 2014-03-29)

Předmět dopisu, oslovení a text dopisu

Pod datem v odvolacích údajích vynecháme 2 řádky a píšeme předmět dopisu. Předmět píšeme tučně s prvním písmenem velkým a nezakončujeme tečkou.

Nabídka klecí pro zvířata

Po předmětu následuje oslovení, u kterého se řídíme adresou. Pokud v adrese není uvedena fyzická osoba, píšeme např. Vážení obchodní přátelé/dodavatelé/partneři. Pokud je v adrese uvedena fyzická osoba, oslovujeme:

 • Vážený pane řediteli/vedoucí…, pokud je uvedena funkce
 • Vážený pane inženýre/doktore…, pokud není uvedena funkce, ale pouze titul, např. Ing. Jan Kolo
 • Vážený pane Kolo, pokud je uvedeno pouze jméno a příjmení

Za oslovením píšeme čárku, vynecháme 1 řádek a text dopisu začínáme malým písmenem. Text členíme do odstavců, mezi jednotlivými odstavci vynecháváme jeden volný řádek. Odstavec nesmí být tvořem jedním řádkem. Nejvhodnější je si zarovnat text do bloku, je to více estetické. Některé části textu můžeme zvýraznit – tučně, na samostatný řádek (tučně, zarovnat doprostřed, nad i pod musí být vynechán řádek) nebo pomocí odrážek (nad i pod musí být mezera, na konci odrážky píšeme čárku).
Jako poslední odstavec píšeme tzv. závěrečnou větu, která je vyjímkou a může být tvořena pouze jedním řádkem.

Doufáme, že naši nabídku přijmete a stane se dobrým základem obchodních vztahů mezi námi.

Pozdrav, přílohy

Po závěrečné větě také vynecháme jeden řádek a napíšeme pozdrav (S pozdravem). Pozdrav neukončujeme tečkou. Pod pozdravem vynecháme přibližně 5 řádků na razítko a vlastnoruční podpis, a poté předepíšeme jméno a funkci člověka, který podpis bude podepisovat.

S pozdravem
Jan Kolo
vedoucí marketingového oddělení

Pokud přikládáme přílohy, měli bychom se o nich zmínit v textu dopisu. Přílohy vypisujeme 2-4 řádky pod jméno a funkci podepisující osoby. Přílohy je možné vypsat více způsoby:

 • počtem, musí být zmíněné v textu dopisu
2 přílohy
 • vyjmenovat (když jsou maximálně 2)
Geometrický plán
Stavební povolní
 • vyjmenovat pod zvýrazněným nadpisem (při vetším počtu)
3 přílohy
Lékařská zpráva
Doporučení psychologa
Potvrzení o lázeňské léčbě

Pokud zasíláme kopii dopisu, uvedeme 2-3 řádky pod přílohami komu zasíláme kopii.

Na vědomí
JUDr. Jan Kolo, právní zástupce

Vzor obchodního dopisu

 
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

DATUM:

 
45/2012
2012-02-15
219/2012-Ko

Kouřilová
236 588 611
236 588 610
marketing@dpl.cz

2012-02-28

Doporučeně
 
PrintPro, s. r. o.
Ing. Jindřich Novotný
vedoucí reklamačního oddělení
Vltavská 168
397 00 PÍSEK

 
Objednávka č. 56/2012
 
Vážený pane vedoucí,

děkujeme Vám za nebídku triček ze dne 15. února 2012, podle níž objednáváme 20 ks modrých triček velikosti M, 20 ks modrých triček velikosti L a 15 ks modrých triček velikosti XXL. Požadujeme, abyste trička opatřili výšivkou s logem školy na zádech ve velikosti 20 cm x 20 cm a na prsou 5 cm x 5 cm. Logo ve formátu cdr přikládáme.

Trička odebereme osobně v den, kdy je připravíte k převzetí. Úhradu provedeme bankovním převodem. Podle Vaší nabídky očekáváme, že trička budou hotova do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

Věříme, že tato objednávka bude dobrým počátkem obchodních vztahů mezi námi.

S pozdravem
 

Kateřina Konečná
hospodářka

Křivky loga