Jak napsat urgenci

-> Přejít ke vzoru

Urgence je obchodní dopis, který se zabývá nesplněním povinností prodávajícího – např. nedodání zboží v řádném termínu, chybějící doklady nebo nedodání služby. Nejedná se o nesplacení pohledávky – tím se zabývá upomínka. Urgence může být telefonická, nebo písemná.

Obsah urgence:

 • odvolání se na dosavadní spolehlivou spolupráci
 • důvod nespokojenosti
 • číslo a datum objednávky (kupní smlouvy)
 • problémy, které vznikly a upozornění na sankce (náhrada škod, pokuta, odstoupení od smlouvy)
 • vyjádříme přesvědčení, že se to nebude opakovat a stanovíme nový termín (často to bývá: do 5 dnů – zvýrazněné)

Co napsat do urgence

Úvod:

 • Dosud nikdy jsme neměli důvod stěžovat si na Vaše prodlení s dodávkami zboží.
 • Spoléhali jsme se na Vaši dosavadní stoprocentní včasnost při plnění objednávek.
 • V dřívějších letech jste vždy plnili své smluvní závazky ve sjednaných termínech.
 • Jenom velmi neradi Vám připomínáme, že již před několika dny jste nám měli dodat…
 • K našemu zklamání jsme zjistili, že jste nám dosud podle kupní smlouvy č. … nedodali…

Uprostřed a na závěr:

 • Nepravidelným zásobováním způsobujete obtížně řešitelné problémy v plynulosti naší výroby.
 • Dodnes jste nám nezaslali zboží sjednané na minulý měsíc a ani jste neuvedli důvod zpoždění.
 • Doufáme, že se jednalo pouze o ojedinělý případ nedodržení dodací lhůty a že napříště k němu již nedojde.
 • Pokud byste se i nadále opožďovali s plněním kupních smluv, museli bychom, ač neradi, od nich odstoupit.
 • Pozdními dodávkami ztrácíme důvěru našich zákazníku, a proto věřím, že další objednávky vyřídíte opět včas.

Vzor urgence

Doporučeně
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

DATUM:

219/2012-Ko

Kouřilová
236 588 611
236 588 610
marketing@dpl.cz

2012-02-28

FLOWERS, s. r. o.
Ing. Patrik Žitavský
vedoucí zásobovacího oddělení
Nad Košinkou 56
180 00 PRAHA 8

 
Urgence dodávky travního semene
 

Vážený pane vedoucí,

velice nás překvapilo, že jsme do dnešního dne neobdrželi dodávku 10 kg travního semene. Objednávku zn. 245/2009-Pi jsme odeslali 9. února 2009, potvrdili jste ji 13. února 2009. Ujistili jste nás, že zásilku travního semene obdržíme nejpozději do 20. února 2009.

Travní semeno nám urychleně zašlete, protože ho potřebujeme k zušlechtění zahrady kolem našeho objektu.

Věříme, že nedojde k narušení našich obchodních vztahů a že příště zašlete objednané zboží včas.

S pozdravem

 
 
 

PhDr. Jiřina Holíková
jednatelka