Jak napsat žádost

-> Přejít ke vzoru

Struktura žádosti

 • Adresa žadatele včetně PSČ – uvádíme na dva řádky, na třetím řádku se podle potřeby uvádí kontakt na žadatele
 • Předmět dopisu (vždy tučně) doplněn o co žádáme, po předmětu vynecháme 2 řádky
 • Text žádosti
 • Závěr

Text

 • začínáme oslovením (velkým písmenem- 5. pádem) – Vážený pane řediteli, za oslovením vynecháme 1 volným řádek a začínáme text s malým písmenem
 • členíme ho do odstavců(na začátku textu nesmí být odstavec tvořen jedním řádkem, nejčastěji začíná slovem žádám, první odstavec o co žádám, a druhý odstavec je proč o to žádám- odůvodnění, třetí odstavec je závěrečná věta)(žádám Vás o, žádám o)- malé písmeno
 • popis skutkové podstaty, situace.
 • Důvod žádosti, uvedení všech důležitých okolností.
 • Vyslovení naděje, že žádost bude kladně vyřízena (Děkuji za kladné vyřízení mě žádosti. Věřím, že má žádost bude kladně vyřízena.
 • Napíšeme „s pozdravem….“
 • vynecháme místo na vlastnoruční podpis. (umístěný buď od levé svislice nebo v pravé části – vyváženost písemnosti)

Přílohy

Pod vlasnoručním podpisem uvádíte dokumenty, které k dopisu přikládáte a zasíláte společně v obálce např.:

Lekářská zpráva (lékařské doporučení)

NEBO

2 přílohy
Lékaršká zpráva
Doporučení psychologa

Vzor žádosti

František Medek
Velichov 175, 362 73 VOJKOVICE NAD OHŘÍ
tel.: 352 265 965Střední průmyslová škola

Ing. Viktor Kaplan
ředitel
Kubova 13
363 01 OSTROV NAD OHŘÍ

Vojkovice 8. září 2011

Žádost o přerušení studia ze zdravotních důvodů

Vážený pane řediteli,

žádám o přerušení studia mého syna Jana Medka, žáka 3. ročníku třídy 3. A. Důvodem mé žádosti je vážný zdravotní stav mého syna.

Syn trpí delší dobu vážným ledvinovým onemocněním, kvůli němuž v průběhu běžného školního roku měl několik krátkodobých a dvě dlouhodobé absence. Kromě toho nastupuje 14. října 2011 na měsíční lázeňskou léčbu, jež bude mít za následek další dlouhodobou nepřítomnost ve škole.

Podle prognózy lékaře, která je součástí přiložené lékařské zprávy, by se však synův stav měl zlepšit natolik, že by od začátku příštího školního roku měl být schopen opakováním třetího ročníku ve studiu pokračovat. Vzhledem k dosavadnímu dobrému prospěchu mého syna
i k jeho zájmu studium zdárně dokončit věřím, že mé žádosti vyhovíte.

S pozdravem

(Vlastnoruční podpis Františka Medka)

František Medek

Lékařská zpráva