Stížnost

Jak napsat stížnost

-> Přejít ke vzoru

Struktura stížnosti

 • Adresa žadatele včetně PSČ – uvádíme na dva řádky, na třetím řádku se podle potřeby uvádí kontakt na žadatele
 • Předmět dopisu – vždy tučně, po předmětu vynecháme 2 řádky
 • Text stížnosti – stručný, dostatečně vysvětlující, ale bez zbytečných informací
 • Závěr

Text

 • začínáme oslovením (velkým písmenem- 5. pádem) – Vážený pane starosto, za oslovením vynecháme 1 volným řádek a začínáme text s malým písmenem
 • členíme ho do odstavců(na začátku textu nesmí být odstavec tvořen jedním řádkem, nejčastěji začíná slovem žádám, první odstavec o co žádám, a druhý odstavec je proč o to žádám- odůvodnění, třetí odstavec je závěrečná věta)(žádám Vás o, žádám o)- malé písmeno
 • popis skutkové podstaty, situace.
 • Důvod stížnosti, uvedení všech důležitých okolností.
 • Vyslovení naděje, že stížnost bude kladně vyřízena (Děkuji za kladné vyřízení mě stížnosti. Věřím, že moji stížnost prošetříte a vyvedete důsledky.
 • Napíšeme „s pozdravem….“
 • vynecháme místo na vlastnoruční podpis. (umístěný buď od levé svislice nebo v pravé části – vyváženost písemnosti)

Přílohy

Pod vlasnoručním podpisem uvádíte dokumenty, které k dopisu přikládáte a zasíláte společně v obálce např.:

Fotodokumentace

NEBO

2 přílohy
Fotodokumentace
Vyjádření sousedů

Vzor stížnosti

František Medek
Velichova 175, 362 73 VOJKOVICE NAD OHŘÍ
tel.: 352 265 965

Ing. Viktor Kaplan
starosta
Kubova 13
363 00 Vojkovice

Vojkovice 8. září 2011

Stížnost na stav ulice Velichova

Vážený pane starosto,

dovoluji si tímto upozornit na stav ulice Velichova, která jako jediná ulice ve městě nebyla čištěna již 3 roky. Po ulici se pře nepořádek téměř nedá procházet, byly tam viděny krysy a dle některých svědků dokonce i hyeny. V příloze přikládám fotodkumentaci ulice.

Vzhledem k blízkosti ulice k hlavnímu autobusovému nádraží hází takový stav ulice špatné světlo na celé ěsto. Zároveň se na ulici začínají usidlovat bezdomovci, kteří si všimli, že si této ulice nikdo z vedení města nevšímá.

Žádám Vás tímto o okamžitou nápravu, tedy vyčištění komunikace a posílení počtu policistů v okolí ulice.

Děkuji a doufám v kladné vyřízení stížnosti.

S pozdravem

Vlastnoruční podpis Františka Medka

Fotodokumentace ulice