Jak napsat otevřený dopis

-> Přejít ke vzoru

Otevřený dopis je jedním z úředních dopisů, ve kterém vyjadřujeme nesouhlas s nějakým rozhodnutím nebo nařízením orgánu, či jiným jevem. V otevřeném dopise příslušné orgány upozorňujeme na možný negativní vliv na společnost, a snažíme se je přesvědčit, aby znovu projednali své rozhodnutí nebo situaci řešili. Otevřené dopisy bývají veřejně přístupné, proto musíme zvolit vhodný způsob vyjadřování a slovní zásobu. Otevřené dopisy píšeme spisovným jazykem, vyjadřování je slušné a zdvořilé.

Struktura otevřeného dopisu

  • adresa odesílatele, případně kontakt
  • místo a datum napsání dopisu – píše se napravo, např. V Praze dne 13. března 2014
  • předmět dopisu – tučně, např. Nesouhlas se stavbou nové dálnice
  • oslovení adresáta – např. Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně,
  • text dopisu – členíme do odstavců (jeden odstavec=jedna myšlenka), v úvodním odstavci sdělíme proč píšeme a s čím nesouhlasíme, ve druhém odstavci blíže popíšeme náš problém, a ve třetím odstavci navrhneme řešení a vyjádříme naději, že se problém začne řešit
  • pozdrav – S pozdravem
  • vlastnoruční podpis odesílatele
  • předepsané jméno odesílatele na počítači, případně jeho funkce

Vzor otevřeného dopisu

František Medek
Velichov 175, 362 73 VOJKOVICE NAD OHŘÍ
tel.: 352 265 965Střední průmyslová škola

Vojkovice 8. září 2011

Nesouhlas se stavbou obchodního centra

Vážený pane starosto,

Vzhledem k tomu, že jsem řádným občanem města Vizovice již 60 let, nemohu nadále nečinně přihlížet tomu, jak pozitivně se od počátku svého mandátu stavíte k bourání parku v jižní části města, na jehož místě má stát obchodní centrum.

Park slouží svému účelu mnohem déle, než jste na světě a vždy ho plnil na sto procent. Ještě do dnes si pamatuji, jak mě do tohoto parku má matka brala, když jsem byl dítě. Největším důvodem, proč mé snahy o zbourání parku rozčilují, je fakt, že v této části města se nevyskytují žádné jiné oblasti, kam by maminky s dětmi mohly chodit. Není zde hřiště a nejbližší plocha zeleně je na druhém konci města.

Naproti tomu obchodní centrum v této části města již jedno je a pamatuji, že při jeho otevření ztratilo své živobytí většina malých živnostníků v oblasti. Další obchodní centrum zničí živnost i zbytku z nich.

Doufám, že své rozhodnutí ještě přehodnotíte a zvážíte všechny fakty.

S pozdravem

(Vlastnoruční podpis Bedřicha Smetany)

Bedřich Smetana