Jak napsat objednávku

-> Přejít ke vzoru

Objednávka je obchodní dopis, který vyjadřuje uzavření (přijetí) obchodní smlouvy.

Uzavření smlouvy

 1. Ústní formou (osobně, telefonicky)
 2. Písemnou formou
  • zasílá se formou doporučeného dopisu nebo na formuláři
  • dlouhodobější objednávky jsou označovány jako kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo

Náležitosti objednávky

 • číslo objednávky (evidence)
 • datum objednávky
 • přesný popis objednávaného zboží včetně jeho obchodního názvu
 • množství a cena
 • termín a způsob dodání (drahou, poštou, osobní převzetí)
 • doba dodání, způsob balení (příloha – dodací list)
 • způsob placení (hotovost, poštovní poukázka, příkaz k úhradě)
 • způsob potvrzení objednávky prodávajícím (vrácením potvrzené kopie poštou, faxem, potvrzení dopisem, e-mailem)
 • číslo telefonu, faxu, adresu e-mailu
 • podpis objednávajícího (razítko není podmínkou)
 • každá objednávka musí být potvrzená (e-mailem, faxem, na přiložené kopii – pokud není v zadání, vybereme si – emailem a faxem = bez přílohy)

Co napsat do objednávky:

NA ÚVOD:

 • Podle Vaší inzerce v MF Dnes objednáváme …
 • Děkujeme za Vaši přijatelnou nabídku, podle které objednáváme …
 • Podle Vaší písemné nabídky objednáváme k okamžitému dodání…
 • Podle zaslaného katalogu a ceníku objednáváme u Vás na zkoušku…

UPROSTŘED:

 • Objednané materiály odebereme postupně během příštího týdne.
 • Žádáme Vás, abyste nám na objednaný materiál zapůjčili obaly.
 • Dodací list připevněte prosím na vnitřní stěnu vagónu u dveří.
 • Objednané druhy zboží odešlete co nejdříve přepravní službou.

NA ZÁVĚR:

 • Protože jde o sezónní zboží, je třeba dodací lhůtu nutně dodržet.
 • Vaši dodávku očekáváme co nejdříve, nejpozději do konce týdne.
 • Budeme-li se zbožím spokojeni, staneme se Vašimi stálými klienty.
 • Souhlasíte-li s naší objednávkou, vraťte obratem podepsanou kopii.

Vzor objednávky

Doporučeně
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

DATUM:

219/2012-Ko

Kouřilová
236 588 611
236 588 610
marketing@dpl.cz

2012-02-28

CZ-Vlajky, s. r. o.
Na pískách 10
160 00 PRAHA 6

Objednávka vlajek

Vážení obchodní partneři,
K vyzdobení tříd pro maturitní zkoušky jsme z Vašeho aktuálního katalogu vybrali následující
produkty:

• česká státní vlajka středně velká – 4 kusy, cena 400 kč/1 ks,
• česká státní vlaječka malá, provedení pro nasunutí – 8 kusů, cena 90 kč/1 ks,
• stojánek kovový chromovaný luxusní, jednoramenný, provedení pro nasunutí 8 kusů, cena 90 kč/ 1 ks.

Požadujeme vystavení faktury, kterou po přijetí proplatíme převodem z účtu. Jako způsob
dopravy volíme přepravu formou PPL – normální vnitrostátní balík. Také žádáme potvrzení objednávky e-mailem, nebo telefonicky.

S pozdravem

 

 

 

Ing. Jaromír Kolowrat,
ředitel školy