Zkratky

Jak psát zkratky

Obecné zkratky

Zkratka Význam Zkratka Význam
paní r. rok
p. pán, pánové t. r. tohoto roku
sl. slečna v. r. vlastní rukou
č. nebo čís. číslo vz. v zastoupení
č. j. nebo čj číslo jednací

Zkratky titulů

Zkratka Titul Příklad
Bc. bakalář Bc. Karel Novák
Ing. inženýr Ing. Jana Jarošová
Mgr. magistr Mgr. Ivan Krátký
MUDr. doktor medicíny MUDr. Iva Novotná
JUDr. doktor práv JUDr. František Straka
MVDr. doktor veterinární medicíny MVDr. Lubomír Beránek
RNDr. doktor přírodních věd RNDr. Eva Votrubová
Ing. arch. Inženýr architekt Ing. arch. Jan Divoký
PhDr. doktor filozofie PhDr. Lucie Soldánová
DiS. diplomovaný specialista Martin Šťastný, DiS.
CSc. kandidát věd (dřívější) Ing. Martina Veselá, CSc.
Ph.D. kandidát věd (nový) Mgr. Tomáš Brunclík, Ph.D.
DrSc. doktor věd Ing. Jan Ostrý, DrSc.
BcA. bakalář umění BcA. Lenka Skořepová
MgA. magistr umění MgA. Ivo Hanák
RTDr. doktor technických věd RTDr. Marta Povolná
RCDr. doktor obchodních věd RCDr. Petr Chvátal
PaedDr. doktor pedagogicky PaedDr. Radek Zvaný
PharmDr. doktor farmacie PharmDr. Hana Konečná
PhMr. magistr farmacie PhMr. Filip Devátý
ThDr. doktor teologie ThDr. Radoslav Nový
akad. arch. Akademický architekt akad. arch. Jana Konečná
doc. docent doc. Ing. Petr Smolný, Ph.D.
prof. profesor prof. JUDr. Jana Devátá, Ph.D.