Jak napsat úřední dopis + vzory

-> Přejít ke vzoru

Úřední dopis je dopis, který má jasně stanovená pravidla, které jsou však téměř totožné s pravidly obchodních dopisů nebo formálních dopisů. Při psaní úředního dopisu si dobře ujasněte, co chcete tímto dopisem sdělit a jaký je váš cíl poté, co si ho nějaký úředník přečte. Při psaní nepište nic víc, než co je pro úřad nezbytné. Omezte se tedy pouze na nejrelevantnější informace a vypusťte jakékoliv slovní berličky nebo nedůležité informace.

Druhy úředních dopisů

Otevřený dopis
Žádost
Stížnost

Postup při psaní úředního dopisu

  1. Do čela dopisu napíšeme adresu. Nejprve píšeme adresu odesílatele, poté adresu příjemce hned pod ni. O tom, jak psát adresy si můžete přečíst zde.

Příklad:
Dřevovýroba, a. s.
Ing. Jaroslava Legátová
vedoucí finanční účtárny
Nádražní 151
667 01 BRNO

Vážený pan
MVDr. Daniel Trávníček
předseda představenstva
Fügnerova 269/56
400 04 TRMICE

  1. Dále následuje místo, kde dopis píšeme a datum, např.:

Praha, 21.3. 2013

  1. Nyní píšeme přímo název dokumentu – např.: „Žádost o změnu příjmení“
  2. Každý dopis, ať už úřední či dopis kamarádovi, začínáme oslovením. Často nevíme, kdo dopis přečte, takže používáme obojí oslovení: Vážená paní / Vážený pane
  3. Teď začneme seznamovat adresáta se situací, kvůli které úřední dopis píšeme. Píšeme jasně a bez zbytečných informací.
  4. Na závěr informujeme adresáta o případných přílohách, např.: Příloha 1 – Kopie rodného listu
  5. Na konci dopisu se rozloučíme a podepíšeme – např.:

Předem děkuji za brzké vyřízení.
S pozdravem
Tomáš Měřínský
(vlastnoruční podpis)

Vzor úředního dopisu

František Medek
Velichov 175, 362 73 VOJKOVICE NAD OHŘÍ
tel.: 352 265 965

Ing. Viktor Kaplan
ředitel
Kubova 13
363 01 OSTROV NAD OHŘÍ

Vojkovice 8. září 2011

Žádost o přerušení studia ze zdravotních důvodů

Vážený pane řediteli,

žádám o přerušení studia mého syna Jana Medka, žáka 3. ročníku třídy 3. A. Důvodem mé žádosti je vážný zdravotní stav mého syna.

Syn trpí delší dobu vážným ledvinovým onemocněním, kvůli němuž v průběhu běžného školního roku měl několik krátkodobých a dvě dlouhodobé absence. Kromě toho nastupuje 14. října 2011 na měsíční lázeňskou léčbu, jež bude mít za následek další dlouhodobou nepřítomnost ve škole.

Podle prognózy lékaře, která je součástí přiložené lékařské zprávy, by se však synův stav měl zlepšit natolik, že by od začátku příštího školního roku měl být schopen opakováním třetího ročníku ve studiu pokračovat. Vzhledem k dosavadnímu dobrému prospěchu mého syna
i k jeho zájmu studium zdárně dokončit věřím, že mé žádosti vyhovíte.

S pozdravem

Jakub Havelka
Zakladatel portálu Vybero.cz

Vlastnoruční podpis Františka Medka

Lékařská zpráva