K ukončení nájemní smlouvy na byt může dojít uplynutím sjednané doby, dohodou nebo výpovědí pronajímatele či nájemce. Výpověď z nájmu bytu je jednostranné právní jednání a souhlas druhé strany tak není potřeba. Pronajímatel nebo nájemce však musí dodržet formu a podat výpověď na základě důvodu, který stanoví zákon nebo nájemní smlouva na byt. Výpověď z nájmu bytu musí