Blog

Příspěvek na bydlení co doložit: potřebujete těchto 5 dokumentů

Příspěvek na bydlení co doložit: potřebujete těchto 5 dokumentů

V dnešní době, kdy jsou ceny bydlení a energií velmi vysoké, se mnoho občanů České republiky obrací na stát s žádostí o finanční pomoc ve formě příspěvku na bydlení. Tento článek vám poskytne přehledný průvodce, jak si o tuto dávku zažádat a co všechno potřebujete k úspěšnému podání žádosti.

  • co je potřeba doložit
  • jak zažádat o příspěvek na bydlení
  • kdo může příspěvek získat
  • dokládání příjmů a nákladů na bydlení
  • jak se prokázat při online žádosti

Co potřeba doložit

Před vyplněním žádosti je dobré mít po ruce všechny potřebné dokumenty. Pokud je doložíte již při podání žádosti, vyhnete se dalším případným výzvám úřadu, čímž by se mohla prodloužit celková doba řízení pro přiznání příspěvku. Připravte si tedy následující dokumenty:

  • potvrzení o výši příjmu (nejedná se o výplatnice, ale o speciální potvrzení od zaměstnavatele)
  • doklady potvrzující náklady na služby a energie
  • nájemní smlouva, pokud bydlíte v nájmu
  • potvrzení o studiu pro děti starší 15 let
  • vyúčtování služeb a energií v případě doplatku nebo přeplatku

Jak zažádat o příspěvek na bydlení

Stále více lidí využívá možnost podat žádost o příspěvek na bydlení online, což je jednoduchý a rychlý způsob, jak sehnat potřebné finance na pokrytí nákladů na bydlení. Proces začíná vstupem do Klientské zóny Jenda, kterou zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zde si můžete připravit všechny potřebné dokumenty a sledovat aktuální stav vaší žádosti. Potřebné dokumenty můžete nahrát ve formě skenu nebo fotografie přímo do systému.

I nadále existuje možnost také osobního vyřízení, avšak budete muset pravděpodobně dlouho čekat na úřadě, než vůbec přijdete na řadu.

Jak se prokázat při online žádosti

Pro vstup do Klientské zóny Jenda je nezbytné mít zřízenou Identitu občana. Tuto identitu můžete získat pomocí Mobilního klíče eGovernmentu nebo BankID, což jsou bezpečné způsoby ověření totožnosti online. Díky tomu můžete celý proces vyřídit z pohodlí domova bez nutnosti navštívit úřad.

Kdo může příspěvek získat

Základním kritériem pro získání příspěvku na bydlení je, že náklady na bydlení musí tvořit více než 30 % čistých příjmů žadatele. Toto pravidlo platí i pro vlastníky bytů a domů. Příspěvek na bydlení není omezen pouze na nájemníky, ale je dostupný i pro osoby, které bydlí ve vlastním bydlení nebo na základě věcného břemene.

Dokládání příjmů a nákladů na bydlení

Pro udržení nároku na příspěvek je nutné pravidelně dokládat příjmy a náklady na bydlení. Toto dokládání se děje v dubnu a říjnu každého roku, a lze jej provést online skrze Klientskou zónu Jenda. Nahrané příjmy se automaticky propojují s ostatními příspěvky, které pobíráte, což zjednodušuje celý proces.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/

Share this post

About the author