Blog

Básničky pro 5. třídu: jak správně vybrat a 3 příklady pro inspiraci

Básničky pro 5. třídu: jak správně vybrat a 3 příklady pro inspiraci

Úvodní slova Básně a poezie mají v životě dětí zásadní význam. Kromě rozvíjení jazykových dovedností a fantazie podporují i schopnost vyjadřování emocí. V 5. třídě se žáci setkávají s různými formami básní, které odrážejí jejich věk a zájmy. Tento článek se zaměřuje na to, jak vybírat a přednášet básně vhodné pro tuto věkovou skupinu.

  • výběr básně
  • důležitost přednesu
  • inspirace na básně pro páté třídy
  • příklady básní vhodných pro recitaci

Výběr básně

Při výběru básní pro pátou třídu je důležité zaměřit se na obsah a formu, které odpovídají jejich věku a schopnostem. Básně by měly být dostatečně významné, aby zaujaly, ale zároveň jednoduché pro pochopení a zapamatování. Témata jako příroda, zvířata, přátelství nebo školní život jsou pro tuto věkovou skupinu velmi přitažlivá a snadno je pochopí.

Důležitost přednesu

Přednes básně není jen o memorování slov. Je to o vyjádření emocí, rytmu a výrazu. Žáci by se měli naučit, jak pracovat s intonací, tempem a gesty, aby svým posluchačům předali plný zážitek z básně. Pro zdokonalení těchto dovedností může být užitečná práce před zrcadlem nebo s kamerou.

Inspirace na básně pro páté třídy

Mezi autory, jejichž díla jsou vhodná pro žáky pátých tříd, patří například Jiří Žáček, Zdeněk Rýdl nebo Jan Skácel. Jejich básně jsou plné humoru, něhy a jednoduché moudrosti, což umožňuje dětem snadno se s textem ztotožnit.

Příklady básní vhodných pro recitaci

  • „Jak se staví plot“ od Jana Skácela je skvělým příkladem básně, která kombinuje jednoduchý jazyk s rytmickou strukturou, což usnadňuje zapamatování a zároveň podporuje kreativitu.

Jedna tyčka, druhá tyčka,

třetí tyčka, potom kůl,

čtvrtá napříč jako příčka,

hned tu máme plotu půl.

Druhou půlku uděláme

 jako první plotu půl,

pátou tyčku k šesté dáme,

další příčku, další kůl.

Dřív než vítr plůtek sklátí,

nahrnem ke kůlům zem,

a až bude pevně státi,

honem ten plot přelezem.

  • Dílo Jiřího Žáčka „Motýl“ přináší dětem blízké téma přírody s lehkostí a hravostí.

Pestrý motýl sluší jaru,

sosáček má od nektaru.

Třepetá se tam a zpět,

nevynechá žádný květ.

S barevnými křídly létá,

z květu na květ se přenáší.

Láká ho slunce, vůně letní,

v zahradě, kde všechno kvete.

  • Dílo Jiřího Žáčka „Beruška“ kombinuje krásu přírody s dětskou zvědavostí a poskytuje skvělý základ pro diskusi o tom, jak důležité je pozorování a spojení s přírodou. Je také ideální pro rozvíjení výrazových dovedností dětí při recitaci.

Beruško, beruško, letíš vysoko,

nad louky, nad stromy až k obláčku bílému.

Sedm teček na zádech jako sedm oček,

které mi vyprávějí o slunečních dnech.

Beruško, beruško, sedni na ruku,

 řekni mi tajemství, co skrýváš pod křídly.

Zažila jsi léto, jaro i podzim,

koukáš na svět z výšky, kde končí moje cesty.

Tak letíš dál, beruško, přes květy a trávy,

s tebou by každý den byl jako malý zázrak.

Povídej, co jsi viděla, co všechno znáš,

a až se vrátíš, o všem mi vyprávěj.

Zdroj: https://tema.pravopiscesky.cz

Share this post

About the author