Blog

Roznášení důchodů: 3 otázky a odpovědi

Roznášení důchodů: 3 otázky a odpovědi

Konečně jste se dočkali důchodového věku a teď řešíte výplatu důchodu? Možná vás zajímá roznášení důchodů, abyste nemuseli na poštu. Je vůbec roznáška důchodu možná a jak si zajistit případnou donášku důchodu domů?

  • Kdo zajišťuje výplatu důchodu?
  • Je roznášení důchodů vůbec možné?
  • Příjem důchodu jinou oprávněnou osobou

Kdo zajišťuje výplatu důchodu?

Výplatu důchodu zajišťuje Česká správa sociálního zabezpečení. Česká správa zajišťuje také výplatu důchodu bezhotovostním způsobem, to znamená, že rozesílá důchody na bankovní účty osobám, kterým byl důchod přiznán.

Pokud jde o hotovostní vyplácení, tímto byla pověřena Česká pošta. Ta doručuje důchodům složenky, se kterými musí jít na poštu, a navíc zaplatí další poplatek za využívání této služby pošty, která je při výplatě rovnou strhnuta z vyplácené důchodové částky.

Je roznášení důchodů vůbec možné?

Česká pošta i nyní nabízí službu tzv. doručného důchodu, který je doručován na adresu příjemce důchodu. V případě, že se nepodaří příjemci důchod doručit, bude uložen na nejbližší poště, kde si jej příjemce musí vyzvednout.

Nárok na roznášení důchodu má každý, kdo si o něj zažádá, nicméně je spojen s dalšími poplatky České pošty.

Příjem důchodu jinou oprávněnou osobou

Jak ale řešit situaci, kdy je pošta ve vedlejší vesnici nebo je pro vás náročné si na poštu dojít? Kromě bezhotovostní výplaty a využívání služby pro tzv. doručný důchod, se vám nabízí další varianta, a to je příjem důchodu jinou oprávněnou osobou.

Aby vyplatila Česká pošta důchod někomu jinému než vám, musíte na tiskopisu České pošty požádat přes formulář „Důchodová služba – žádost o změnu“ a předložit osobní doklad. V případě, že tuto změnu nemůžete provést přímo na pobočce pošty, pracovníci mohou tiskopis vyplnit s vámi i v místě vašeho bydliště.

Share this post

About the author